ГЛУТЀНОВ

ГЛУТЀНОВ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Спец. Който се отнася до глутен. Глутеново лепило.

Списък на думите по буква