ГЛУХА̀РЧЕ

ГЛУХА̀РЧЕ1, мн. ‑та, ср. Тревисто растение от семейство сложноцветни с продълговати врязани листа, жълти цветове, разположени на куха гола дръжка и пухкаво бяло кълбо от леки семена, които вятърът разнася при най-леко подухване; радика, глушило, млечка. Taraxacum officinalis. Надали има друго така популярно и познато на всекиго цвете като глухарчето. А. Бойчинов, ПХ, 11. Мястото беше широко — планинска поляна, прошарена с метличина, лайкучка и глухарчета. Л. Стоянов, Избр. съч. III, 194. По слоговете цъфтяха безброй цветя,.. Сини великденчета,.., наред с лютичета и глухарчета, досущ злато, и теменужки — ... с лилави личица и жълти устенца! П. Бобев, ГЕ, 102. Ветрецът разнасяше нежния пух на глухарчетата и ронеше сливовия цвят. Ив. Венков, ХКН, 102. Качулати влакънца от глухарчета лениво се носеха из топлия въздух. А. Гуляшки, Л, 397.

ГЛУХА̀РЧЕ

ГЛУХА̀РЧЕ2, мн. ‑та, ср. 1. Умал. от глухар1 (в 1 знач.).

2. Малкото на глухар1 (в 1 знач.).

Списък на думите по буква