ГЛУХЀТИНА

ГЛУХЀТИНА ж. Разг. Пренебр. Глуха жена; глухла. — Какво направи тя досега, като домъкнахме и онази глухетина? Нищо, абсолютно нищо. Ст. Л. Костов, Г, 48.

Списък на думите по буква