ГЛУ̀ХИЧЪК

ГЛУ̀ХИЧЪК, ‑чка, ‑чко, мн. ‑чки, прил. Умал. от глух; не съвсем глух, възглух. Той е глухичък.Гласът му е глухичък.

Списък на думите по буква