ГЛУ̀ХЛЬО

ГЛУ̀ХЛЬО, ‑то, мн. ‑вци, м. Рядко. Пренебр. Глух човек; глухар2.

— От Ст. Младенов, Български тълковен речник..., 1951.

Списък на думите по буква