ГЛУХОТЀВИНА

ГЛУХОТЀВИНА, мн. няма, ж. Диал. Глухота (в 3 знач.). Обадиха се птици, звъннаха чанове и глухотевината като мощна птица отхвърча, за да екнат из гората блеенето на овцете и на славеите песните. Н. Хайтов, ШГ, 262.

Списък на думите по буква