ГЛУШЀЦ

ГЛУШЀЦ, ‑ът, ‑а, мн. ‑шцѝ, м. Диал. 1. Плъх.

2. Мишка; глух.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1895.

Списък на думите по буква