ГЛУ̀ШИЛО

ГЛУ̀ШИЛО, мн. ‑а, ср. Диал. Глухарче, радика; глушниче.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1895.

Списък на думите по буква