ГЛУ̀ШКО

ГЛУ̀ШКО, ‑то, мн. ‑вци, ср. Диал. Глухчо.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1895.

Списък на думите по буква