ГЛУ̀ШНИЧЕ

ГЛУ̀ШНИЧЕ, мн. ‑та, ср. Диал. Глухарче, глушило.

— От Т. Панчев, Допълнение на българския речник от Н. Геров, 1908.

Списък на думите по буква