ГЛЪБ

ГЛЪБ, глъбта̀, мн. няма, ж. Остар., сега поет. Дълбочина, дълбина, глъбина. В тъмната глъб на езерото ние доловихме вихрения живот на планината, едно от нейните стихийни преображения. Ст. Станчев, ПЯС, 56. В морска глъб да би се спуснал, / би познал копнеж що значи. П. П. Славейков, Събр. съч. V, 126. Език наречен майчин... Но колцина / проникват във същинската ти глъб? Бл. Димитрова, Л, 43.

ГЛЪБ

ГЛЪБ, глъ̀бът, глъ̀ба, мн. глъ̀бове, след числ. глъ̀ба, м. Спец. Вдлъбнатина на детайл, направена обикн. от машина със специална цел. Използват се различни видове дървообработващи машини: за рендосване, бормашини, фрезмашини, машини за глъбове и др.

Списък на думите по буква