ГЛЪБИНЀ

ГЛЪБИНЀ, ‑то, мн. няма, ср. Рядко. Глъбина (в 1 знач.). Доспат, Доспат! Като елен ще търся водата и глъбинето ти! Ст. Станчев, НР, 78. После наново нагазиха в едър шумак,.. и към три часа през нощта спряха на едно равно било. В далечината се откри тъмното глъбине на Тракийската низина. Д. Ангелов, ЖС, 343.

Списък на думите по буква