ГЛЪБО̀ЧКО

ГЛЪБО̀ЧКО нареч. Остар. и диал. Не съвсем дълбоко; дълбочко. Понякъде си пак, особено ако ся покопае малко нещо глъбочко в земята, намира ся сива, много или малко синя или жлътникава жилава пръст. Й. Груев, Лет., 1872, 232.

Списък на думите по буква