ГЛЪ̀КИ

ГЛЪ̀КИ мн., ед. (рядко) глъ̀ка ж. Диал. 1. Сливици.

2. Заушки.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1895.

Списък на думите по буква