ГЛЪТ

ГЛЪТ междум. Обикн. удвоено глът-глът. Разг. За наподобяване на особен звук при пиене на течност, обикн. от бутилка и под. Надигна бъклицата и глът-глът — преполови я.

Списък на думите по буква