ГЛЪ̀ТВАНЕ

ГЛЪ̀ТВАНЕ ср. Отгл. същ. от глътвам и от глътвам се.

Списък на думите по буква