ГЛЪ̀ТНА

ГЛЪ̀ТНА. Вж. глътвам и глътнувам.

Списък на думите по буква