ГЛЪ̀ТНУВАНЕ

ГЛЪ̀ТНУВАНЕ ср. Остар. Отгл. същ. от глътнувам и от глътнувам се; глътване.

Списък на думите по буква