ГЛЪ̀ФАНЕ

ГЛЪ̀ФАНЕ, мн. няма, ср. Диал. Отгл. същ. от глъфам; лапане.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1895.

Списък на думите по буква