ГЛЪФА̀Ч

ГЛЪФА̀Ч м. Диал. Лаком човек; лакомник, лакомец.

— От Вл. Георгиев и др., Български етимологичен речник, 1971.

Списък на думите по буква