ГЛЪ̀ХНЕНЕ

ГЛЪ̀ХНЕНЕ, мн. няма, ср. Отгл. същ. от глъхна.

Списък на думите по буква