ГЛЪ̀ЧЕН

ГЛЪ̀ЧЕН, ‑чна, ‑чно, мн. ‑чни, прил. Рядко. Който е изпълнен с глъч, шум. И как мъчително те дирех сред безброя / по гмежни пътища, по глъчните стъгди! П. К. Яворов, Съч. I, 168.

Списък на думите по буква