ГЛЮКОМЀР

ГЛЮКОМЀР м. 1. Уред за определяне на концентрацията на глюкоза в пресния гроздов сок (шира).

2. Мед. Уред за измерване на кръвната захар. Вътрешното разузнаване на споменатите фирми, вносителки на глюкомери, се вдигна на бойна нога. ДТ,1998, бр. 182, 11.

Списък на думите по буква