ГЛЯ̀ДАНЕ

ГЛЯ̀ДАНЕ, мн. няма, ср. Остар. Гледане. Той [еленът] за глядане не иска никакъв труд, защото ся храни с мъх, който рови изпод снега. Лет., 1871, 113.

Списък на думите по буква