ГМЀЖЕН

ГМЀЖЕН, ‑жна, ‑жно, мн. ‑жни. Прил. от гмеж. Гмежен рой. Гмежни тълпи.

Списък на думите по буква