ГМЀЖНО

ГМЀЖНО. Нареч. от гмежен.

— От Ст. Младенов, Етимологичен и правописен речник..., 1941.

Списък на думите по буква