ГМЀЧЕНЕ

ГМЀЧЕНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от гмеча и от гмеча се; мачкане, гмечкане.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1895.

Списък на думите по буква