ГМЀЧКАНЕ

ГМЀЧКАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от гмечкам и от гмечкам се; мачкане, гмечене.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1895.

Списък на думите по буква