ГМУ̀РАНЕ

ГМУ̀РАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от гмурам и от гмурам се; гмуркане.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1895.

Списък на думите по буква