ГМУ̀РКАНЕ

ГМУ̀РКАНЕ, мн. ‑ия, ср. Отгл. същ. от гмуркам и от гмуркам се. Когато делфините се появиха отново над водата, раненият беше изостанал още повече, гмуркането му не беше така леко и плавно. П. Вежинов, ДБ, 163. Широкоплещестите снажни аквалангисти грижливо помагат на новата си колежка, съветват я как да постъпи при първото гмуркане, окуражават я. Морето е тихо, водата е бистра. ЖД, 1967, кн. 10, 19.

Списък на думите по буква