ГНА̀ЙСИ

ГНА̀ЙСИ мн., ед. (рядко) гна̀йс, гна̀йсът, гна̀йса, м. Минер. Наслоени метаморфни скали от групата на кристалинните шисти, изградени главно от кварц, фелдшпад, слюда и др., използвани като строителен материал. Главната старопланинска верига е изградена от гранити, гнайси, варовици, пясъчници и други скали, които са силно нагънати. Геогр. VII кл, 35. Гнайсите по минерален състав приличат на гранита.. Различават се от него по това, че минералите им не са разпръснати безразборно,

както в гранита, а са ориентирани в плоскости. Р. Христов и др., Г, 42.

— От нем. Gneiss. — Друга (остар.) форма: гнейс.

Списък на думите по буква