ГНЀЗДЕН

ГНЀЗДЕН, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Гнездов. Гнезден начин за засаждане на дръвчета.

Списък на думите по буква