ГНЀЗДЀНЕ

ГНЀЗДЀНЕ, мн. няма, ср. Отгл. същ. от гнездя и от гнездя се; правене на гнезда. Птиците долитат до местата за гнездене обикновено през втората половина на април. Вл. Помаков, ПДП (превод), 49. Познати са случаи, при които в периода на гнезденето птиците от един и същи вид водят борба помежду си за завладяване или запазване на вече заетия участък. Биол. IХ кл, 1981.

Списък на думите по буква