ГНЕЗДЍЛКА

ГНЕЗДЍЛКА ж. Малка къщичка за птички, обикновено окачвана на дърво. Аз много исках те [птичките] да остават и зиме в нашия двор, за да ни пеят.. Още през зимата сковах една дъсчена гнездилка. П. Славински, МСК, 83.

Списък на думите по буква