ГНЕЗДОВЍ

ГНЕЗДОВЍ, ‑а̀, ‑о̀, мн. ‑ѝ, прил. 1. За който е характерно подреждане, разполагане на гнезда (в 5 знач.); гнездов. Гнездова сеитба. Гнездова царевица. Гнездови сеялки. Гнездови участък. Гнездово засяване.

2. Езикозн. За който е характерно подреждане, разполагане на гнезда (в 8 знач.). Речникът е изработен по гнездова система.

— От рус. гнездовой.

Списък на думите по буква