ГНЕЗДО̀ВИЩЕ

ГНЕЗДО̀ВИЩЕ, мн. ‑а, ср. Място, където се намират гнезда на много птици. Когато ловът завърши, те напускат водата и се изкачват със забележителна бързина и ловкост.. Но все пак пингвините често падат, подхлъзват се надолу, но в края на краищата ятото се връща в своето гнездовище. Е. Аврамова, МС, 28.

Списък на думите по буква