ГНЀЗДОВО̀

ГНЀЗДОВО̀. Нареч. от гнездов (в 3 знач.); на гнезда. Тази година .. са засети гнездово 450 дек. царевица. ОФ, 1950, бр. 1761, 4.

Списък на думите по буква