ГНЕТА̀

ГНЕТА̀, ‑ѐш, мин св. гнѐтох, прич. мин. св. деят. гнел, прич. мин. страд. гнѐтен, несв., прех. Диал. 1. Тъпча, натискам, притискам нещо (Н. Геров, РБЯ).

2. Мачкам, гмеча, гмечкам (Н. Геров, РБЯ).

3. Тласкам, тикам (Н. Геров, РБЯ).

4. Много ям (Ст. Младенов, БТР).

5. Усилено храня гъски, пуйки и др. за угояване (Ст. Младенов, БТР). гнета се страд.

ГНЕТА̀ СЕ несв., непрех. Диал. Ям много, тъпча се с храна.

Списък на думите по буква