ГНЕТЍТЕЛЕН

ГНЕТЍТЕЛЕН, ‑лна, ‑лно, мн. ‑лни, прил. Рядко. Книж. Гнетящ. Това ще бъде едно голямо добро и за двама ни — едно благотворно освобождение от гнетителния кошмар на трагикомедията, която трае вече много дълго. М. Кремен, РЯ, 189. А това натрапване го опровергават и самите му творения, съдбата на чиито герои,.., е възсъздадена тъй, че в нашето впе‑

чатление не остава ни сянка на ужас и гнетително чувство. П. П. Славейков, Събр. съч. I, 11.

Списък на думите по буква