ГНЕТЯ̀Щ

ГНЕТЯ̀Щ, ‑а, ‑о, мн. ‑и. Прич. сег. деят. от гнетя като прил. Книж. Обикн. за неприятно чувство, мъчително състояние, положение и под. — който потиска, угнетява, създава мрачно, потискащо настроение. Тоя град, с който ме свързваха толкова скъпи спомени, сега, в гнетящата тъмнина, разкъсвана от изстрели и конски тропот, ми изглеждаше целият враждебен и дебнещ... В. Андреев, ПР, 22. Не бяха дошли дъждовете, нямаше я още гнетящата печал на късната есен. А. Гуляшки, ЗР, 77. Гузност и малодушие някакво ги беше обхванало,.. И под силата на това гнетящо чувство те сещаха себе си слаби, превити, като че над тях да е легнал някакъв тежък непоносим товар... Ц. Церковски, Съч. III, 29.

Списък на думите по буква