ГНИЛЀЖ

ГНИЛЀЖ, мн. няма, м. 1. Събир. Много гнили неща (обикн. растения, листа, трева, късове дървета, клони), събрани на едно място; гнилаж, гнилак, гнилота, гнилотак, гнилоч, гнилош. Радомир все още стоеше сред килията.. Не чувствуваше самотата, не усещаше непоносимия смрад на гнилеж и разложени плъхове, който пълнеше подземието. М. Смилова, ДСВ, 284. Ний ново здание градиме, а основи / му туряме гнилеж — и то ще се срути / при първий вихър... П. П. Славейков, Събр. съч. III, 109.

2. Гниене (Т. Панчев, РБЯд).

Списък на думите по буква