ГНИЛЀЦ

ГНИЛЀЦ, мн. няма, м. Вид остро заразно заболяване по пчелите, което причинява загниване на ларвите или на какавидите им. Пчелите страдат от различни болести. Тези болести са силно заразни... Най-опасни са заразните болести гнилец и нематоза. Зоол. VII кл, 54. Предстоящо е сключването на застраховката на пчелите против болестта "гнилец". РД, 19502, бр. 84, 3.

Списък на думите по буква