ГНИЛЯ̀СВАНЕ

ГНИЛЯ̀СВАНЕ ср. Отгл. същ. от гнилясвам.

— От Т. Панчев, Допълнение на българския речник от Н. Геров, 1908.

Списък на думите по буква