ГНОЀНЕ

ГНОЀНЕ1, мн. няма, ср. Отгл. същ. от гноя1. Би трябвало тази войска да се облича от двадесетина души шивачи и обува от двадесетина души обущари,.., да има лекар, способен да вади стрели и да спира гноенето на рани. Д. Добревски, БИ, 188-189. Пиореята (..) е болест, при която освен кървене и гноене на венците при по-тежки форми зъбите се разклащат. ВН, 1955, бр. 190, 2.

ГНОЀНЕ

ГНОЀНЕ2, мн. няма, ср. Диал. Отгл. същ. от гноя2.

ГНОЀНЕ

ГНОЀНЕ3, мн. няма, ср. Отгл. същ. от гноя3; торене.

ГНОЀНЕ

ГНОЀНЕ4, мн. няма, ср. Диал. Отгл. същ. от гноя се1; измъчване, ядосване.

ГНОЀНЕ

ГНОЀНЕ5, мн. няма, ср. Диал. Отгл. същ. от гноя се2; потене.

Списък на думите по буква