ГНО̀МОН

ГНО̀МОН м. Книж. Древен астрономически уред във вид на отвесен стълб, поставен върху хоризонтална площадка, по сянката на който са определяли височината на Слънцето, времето, наклона на еклиптиката на екватора, географската ширина и др. В Новия Дели ние посетихме обсерваторията,.. В двора на обсерваторията се намира гигантски слънчев часовник,.., гномон и други астрономически уреди. Ек. Мечкова, СМ, 56. При най-високото положение на слънцето над хоризонта, в един или друг ден (..) сянката на гномона има най-малка дължина. В. Шишаков, СВ, 15.

— От гр. γνώμων.

Списък на думите по буква