ГНОСИМА̀Х

ГНОСИМА̀Х м. Книж. Християнин от секта, която е против научното познание.

— От гр. γν?σις 'знание' и μάχη 'сражение'.

Списък на думите по буква