ГНО̀СТИКА

ГНО̀СТИКА, мн. няма, ж. Филос. Гностицизъм.

— От гр. γνωστική.

Списък на думите по буква