ГНОСТИЦЍЗЪМ

ГНОСТИЦЍЗЪМ, ‑змът, ‑зма, мн. няма, м. Филос. Религиозно философско течение, съчетаващо християнската теология с източни езотерични доктрини и с гръцката философия (неоплатонизма, питагорейството), което имало за цел да доведе до познанието на Божествените истини, достигнало разцвета си във II-III в. сл. Хр. и залегнало в основата на редица раннохристиянски ереси, оказало влияние върху средновековните ереси и мистиката на новото време.

— От гр. γνωστικός.

Списък на думите по буква