ГНУ

ГНУ неизм., ж. и ср. Зоол. Преживен бозайник, доскоро причисляван към семейството на антилопите, който живее в Африка, прилича на кон, но има рога като на вол. Connochaetes. Стада от биволи, антилопи гну, зебри и жирафи правеха голям кръг около мястото, където лежеше лъвът. Й. Попов, ТС, 62. След вечеря младите негърки прибраха съдовете,.. и пометоха пода с опашки от гну. Гр. Угаров, ПСЗ, 158.

Списък на думите по буква