ГНУ̀СЛА

ГНУ̀СЛА ж. Разг. Жена, която лесно, от малко нещо се гнуси. Не говори така, че тя няма да яде. Нали знаеш, че е гнусла.

Списък на думите по буква